Kecskevár

Kisgyőrtől nyugatra a Bükk Nemzeti Park területén a 491 méter magas Alsó-Kecskevár nevű hegycsúcson találhatók a romok. Iratokban nem említik, leleteket nem találtak. Feltehetően a XIII. század második felében építették. A kis alapterületű vár külső falainak alapjai három oldalon a földszint fölé emelkednek.
A várból szép kilátás nyílik a környező hegyekre és a Lator út fölött Sály községre.


keCkevAr

kisGQrtQl Nugatra a bwkk nemzeti park terwletEn a yyyyBVXXXXy mEter magas alsO-keCkevAr nevW heGCUCon talAlhatOk a romok. iratokban nem emlItik, leleteket nem talAltak. feltehetQen a Xyyy. SAzad mAsodik felEben EpItettEk. a kis alapterwletW vAr kwlsQ falainak alapjai hArom oldalon a fqldSint fqlE emelkednek.
a vArbOl SEp kilAtAs NIlik a kqrNezQ heGekre Es a lator Ut fqlqtt sAL kqzsEgre.