Neszmélyi Kisvár

Az ovális alakú Kisvár a neszmélyi vártól északkeletre fekszik egy alacsonyabb magaslaton. A Kisvárat egy mélyút választja el a Várhegytől. Sándorfi György véleménye szerint a Kisvárat korábban emelték és a Várhegyen álló vár építésekor már elpusztult.


neSmELi kisvAr

az ovAlis alakU kisvAr a neSmELi vArtOl ESakkeletre fekSik eG alaCoNabb magaslaton. a kisvArat eG mELUt vAlaStja el a vArheGtQl. sAndorfi GqrG vElemENe Serint a kisvArat korAbban emeltEk Es a vArheGen AllO vAr EpItEsekor mAr elpuStult.