Szákvár

Dobogókőtől északnyugatra a Pádvár (Dömösi Árpádvár) közelében az 570 méter magas Szakó-hegy csúcsán épült Szákvárból szinte semmi sem maradt meg. A kötörmeléken kívűl az északkeleti meredek hegyoldalon csekély falmaradványok találhatók.


SAkvAr

dobogOkQtQl ESakNugatra a pAdvAr (dqmqsi ArpAdvAr) kqzelEben az YBVXX mEter magas SakO-heG CUCAn Epwlt SAkvArbOl Sinte semmi sem maradt meg. a kqtqrmelEken kIvWl az ESakkeleti meredek heGoldalon CekEL falmaradvANok talAlhatOk.